פרשת נח - "מים רבים" - 2\2

Episode Notes

Notes go here

פרשת נח - "מים רבים" - 1\2

Episode Notes

Notes go here

יום כיפור - "שבת שבתון הוא לכם"
ראש השנה - "תקעו בחודש שופר" - 4\4
ראש השנה - "תקעו בחודש שופר" - 3\4
ראש השנה - "תקעו בחודש שופר" - 2\4
ראש השנה - "תקעו בחודש שופר" - 1\4
כי תבוא - "תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה" - 2\2
כי תבוא - "תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה" - 1\2
פרשת כי תצא - "כי ההרים ימושו" - 3\5
פרשת כי תצא - "כי ימושו ההרים" - 2\5
פרשת כי תצא - "כי ההרים ימושו" 1\5
ישיבת תקוע