ראש השנה - "תקעו בחודש שופר" - 2\4
ראש השנה - "תקעו בחודש שופר" - 1\4
כי תבוא - "תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה" - 2\2
כי תבוא - "תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה" - 1\2
פרשת כי תצא - "כי ההרים ימושו" - 3\5
פרשת כי תצא - "כי ימושו ההרים" - 2\5
פרשת כי תצא - "כי ההרים ימושו" 1\5
פרשת ראה - "אני לדודי" 2\2
פרשת ראה - "אני לדודי" 1\2
פרשת עקב - "ויאכילך את המן" - 2\2
ישיבת תקוע