תורה אור
תורה אור עם ביאורי הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

פרשת כי תבוא - "תחת אשר לא עבדת" 2\1

Episode Notes

Notes go here

Find out more at https://tora-or.pinecast.co

This podcast is powered by Pinecast.

פרשת כי תצא - "כי תצא למלחמה" 4\3

הקלטה מעט משובשת

Episode Notes

Notes go here

Find out more at https://tora-or.pinecast.co

This podcast is powered by Pinecast.

פרשת כי תצא - "כי תצא למלחמה" 4\2

Episode Notes

Notes go here

Find out more at https://tora-or.pinecast.co

This podcast is powered by Pinecast.

פרשת כי תצא - "כי תצא למלחמה" 4\1

Episode Notes

Notes go here

Find out more at https://tora-or.pinecast.co

This podcast is powered by Pinecast.

פרשת ראה - אני לדודי 2\2

Episode Notes

Notes go here

Find out more at https://tora-or.pinecast.co

This podcast is powered by Pinecast.

פרשת ראה - אני לדודי 2\1

Episode Notes

Notes go here

Find out more at https://tora-or.pinecast.co

This podcast is powered by Pinecast.

פרשת עקב - ויאכילך את המן 2\1

Episode Notes

Notes go here

Find out more at https://tora-or.pinecast.co

This podcast is powered by Pinecast.

פרשת ואתחנן - "שמע ישראל"

Episode Notes

Notes go here

Find out more at https://tora-or.pinecast.co

This podcast is powered by Pinecast.

פרשת דברים - "שמע ישראל" 2\1

Episode Notes

Notes go here

Find out more at https://tora-or.pinecast.co

This podcast is powered by Pinecast.

ישיבת תקוע