פרשת ראה - "אני לדודי" 2\2
פרשת ראה - "אני לדודי" 1\2
פרשת עקב - "ויאכילך את המן" - 2\2
פרשת עקב - "ויאכילך את המן" - 1\2
פרשת ואתחנן - "וידעת היום" - 4\4
פרשת ואתחנן - "וידעת היום" - 3\4
פרשת ואתחנן - "וידעת היום" - 2\4
פרשת ואתחנן - "וידעת היום" - 1\4
פרשת מסעי - "ואלה מסעי בני ישראל" - 3\3
פרשת מסעי - "ואלה מסעי בני ישראל" - 2\3 - קטוע
ישיבת תקוע