יום כיפור - "שבת שבתון הוא לכם"

Episode Notes

Notes go here

ישיבת תקוע