פרשת כי תצא - "כי ימושו ההרים" - 2\5

.
ישיבת תקוע